Služby stavebního inženýrství

Naše společnost BAPAC Project s.r.o. vypracovává stavební projekty obytných budov, městské bytové výstavby, komerčních staveb včetně průmyslových celků. Mimo jiné vyhodnocujeme energetickou náročnost staveb, navrhujeme a realizujeme nejvhodnější řešení energetické optimalizace staveb včetně veškeré administrativy. Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budov. Řešíme kompletní stavební administrativu, včetně komunikace s úřady státní správy.